Vincenz Priessnitz


KTO BOL VINCENZ PRIESSNITZ?

Osoba jesenického rodáka Vincenze Priessnitze je v dnešnej dobe známa predovšetkým však ľuďom, ktorí sa potýkajú s problémami pohybového aparátu. Jeho telu prirodzené metódy liečby pomocou zábalov a vody, alebo tiež terapie v prírode, si získali svetovú slávu.

Narodil sa 4. 10. 1799 ako 6. dieťa Jana Františka a Marie Terézie Evy Priessnitzových. V malej osade Gräfenberg, vzdialenej 2,5 km od mesta Jeseník. Jeho školou sa stala príroda.

Vincenz Priessnitz bol prvý, kto po storočiach temna vyviedol chorých zo zatuchnutých miestností na vzduch, na slnko; vodou, pohybom a úpravou životosprávy im vrátil zdravie a dal novú radosť zo života. Bol prvý, kto uskutočnil naliehavú potrebu doby: návrat človeka k prírode. Ešte v roku 1819, kedy Vincenz Priessnitz začal liečiť svojich prvých pacientov, bol Gräfenberk zapadnutou, svetu úplne neznámou osadou. Za dvadsať rokov na to sú tu kúpele, dnešné Priessnitzove liečebné lázně Jeseník, svetové povesti, z ktorých sa šíria nové poznatky po Európe. V čom spočíval Priessnitzov nový pozoruhodný objav v oblasti zdravotníctva? Vincenz Priessnitz zaviedol – vo svojej dobe – úplne novú formu liečenia, a to v úplne inom pomere ku chorému. Vyviedol ich z ponurého prostredia do prírody, priviedol k pravidelnému usporiadaniu denného režimu, vylúčil škodlivé vplyvy, odbremenil od všetkých starostí, dal im nádej a novú radosť zo života. V roku 1834 vydal Christian Oertel, horlivý propagátor vodoliečby, v Lipsku obsiahly leták, ktorý nazval Vincenz Priessnitz aneb Provolání ke všem vládám německých států ke zřizování vodoléčebných ústavů.

ZROD LIEČITEĽA

„Koho Boh miluje, tomu dovolí žiť v Jeseníkoch,“ znie tamojšie porekadlo. A vskutku – rámec hôr, zdravé lesy a pramene čistej vody lákajú aj dnes kúpeľných hostí.
Prvý úspech zaznamenáva Vincenz Priessnitz sám na sebe. Pomocou vody a obkladov sa vyliečil z nehody, kedy mu voz prešiel hrudník a zle mu polámal rebrá a pomliaždil vnútornosti. Vypadalo to, že šestnásť ročný Vincenz zomrie. Ale mladík sa rozhodol to nevzdať. Kedysi na svojich potulkách pozoroval zranenú srnu, ako sa lieči polihovaním v studničke. Veril v liečivú silu vody. Naviac cítil, ako mu studený obväz uľaví. A tak sa uzdravil.

ÚSPEŠNÝ PODNIKATEĽ

Z malého nenápadného chlapca sa vďaka úspešnému vyliečeniu vlastného zranenia stal vyhľadávaný liečiteľ. Potom, čo Císarska komisia z Viedne povolila po dôkladnom štúdiu liečebných postupov prevádzku kúpeľov, sa meno Vincenze Priessnitze začalo objavovať vo vedeckých knihách a Priessnitzova metoda sa stávala uznávanou.

Súčasťou procedúr bol pohyb na čerstvom vzduchu, liečba prácou a zbavenie sa starostí. Šľachta, či už skutočne chorá, či len bažiaca byť „u slavneho Priessnitza na Gräfenberku“, rezala drevo a odhadzovala sneh. Zdarma, respektíve ešte si za to platila. Prechádzky rannou rosou s bosými nohami brala ako súčásť modernej liečby a pitie vody za liečebnú procedúru.

Nie každý bol však ochotný prísny režim znášať. Nikolaj Vasiljevič Gogol sa na Gräfenberku liečil dvakrát, ale práve tuhý režim a najmä jednoduchá strava, aj keď jej bolo dosť, ho znechutili natoľko, že so svojou nedoliečenou depresiou odišiel.

Priessnitz podnikateľ bol obľúbený aj u prostých ľudí – dal im totiž prácu, a to menej namáhavú, než drinu v lese. Potreboval kúpeľných a tiež napríklad vykupoval od ľudí potraviny…

Vincenz Priessnitz bol človek, podľa ktorého vzoru vyrástli desiatky vodoliečebných ústavov po celej Európe. O ňom a jeho liečebnej metóde bolo napísané cez štyristo kníh v rôznych jazykoch, boli mu vystavané pomníky. Priessnitzove objavy účinkov čistých prírodných síl na človeka a jeho zdravie sú jeho nadčasovým posolstvom pre terajší svet aj pre dnešných ľudí zmietaných hektickým chvatom a nervozitou, a pritom túžiacich nájsť kľud a vnútornú vyrovnanosť.

PRIESSNITZOVE LIEČEBNÉ KÚPELE

Priessnitzove liečebné kúpele ležia v malebnej polohe na svahoch Studničného vrchu asi 2 kilometre od mesta Jeseník v najsevernejšom výbežku Slezska a Moravy. V priemernej nadmorskej výške 620 metrov nad morom.

Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., majú v znaku leva, symbolizujúceho víťaznú cestu Priessnitzovej vodoliečby, ale aj leva zaväzujúceho, že pokračovatelia presláveného „vodného doktora“ budú aj naďalej čistými prírodnými prostriedkami spolu s najnovšími poznatkami vedy vracať ľuďom zdravie a radosť zo života.

PREHĽAD NAJČASTEJŠÍCH KÚPEĽNÝCH PROCEDÚR

Ľudia navštevujú kúpele kvôli kúpeľným procedúram, ktoré sú tu ponúkané. Pre prehľadnosť uvádzame prehľad najčastejších kúpeľných procedúr ako je vodoliečba, kúpele, podvodná masáž, hydrojet – mechanická masáž, liečebné cvičenie v bazéne, klasická ručná masáž, reflexná masáž, reflexná masáž nôh, sigoroll, suchý plynový kúpeľ, slatinný kúpeľ, inhalácia, oxygenoterapia, elektroliečebné procedúry, ultrazvuk, parafínový zábal, masáž horúcimi lávovými kameňmi, uvoľňujúca medová masáž, bankovanie a Shia-tsu. Mnohé z nich nájdete tiež v Priessnitzových liečebných kúpeľoch.

PRIESSNITZ V UNESCO

Lázně Jeseník dnes pulzujú čulým životom. Predovšetkým na nervové poruchy a kardiovaskulárne choroby sa tu liečia stovky až tisíce pacientov z celého sveta.

„Liečil som sa tu v kúpeľoch a naraz som sa jedno ráno zobudil ako iný, zdravý človek,“ hovorí 93 ročný spisovateľ Miloš Kočka, ktorý o Priessnitzovi publikoval knihu a inicioval zaradenie Vincenza Priessnitza pri príležitosti 200 rokov jeho narodenia do dvojročného kalendára 1998-1999 kultúrnych výročí UNESCO. Priessnitzove narodenie tu figurovalo ako jedno z 69 kultúrnych výročí sveta.